میزان ضایعات برداشت گندم در کشور

می 31, 2023 0 Comments

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: متوسط ضایعات برداشت گندم در کشور ۴.۵۴ درصد می باشد که با ۴.۲۵ درصد ضایعات برداشت ، مقدار ۰.۲۹ درصد کمتر از متوسط کشوری ضایعات برداشت دارد.

میزان ضایعات برداشت گندم در کشور

به گزارش همایش های زعفران از تبریز، محسن قهرمان نژاد عصر امروز در همایش یک روزه آشنایی با تنظیمات کمباین جهت برداشت غلات و دانه های روغنی در محل مجتمع شهید کسایی تبریز  اظهار کرد: عملیات برداشت غلات از اوایل خردادماه شروع و تا پایان مهرماه با مدیریت، برنامه ریزی  و نظارت ستاد استانی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها،  انجام می یابد. وی با بیان اینکه برابر توافق نامه فیمابین این سازمان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ، کار نظارت بر برداشت غلات به عهده کارشناسان نظام مهندسی واگذار شده که منجر به نتایج مثبت شده است افزود: میزان ضایعات برداشت گندم در آذربایجان شرقی در سال های ۹۸-۹۷ ، ۹۹- ۹۸ ، ۱۴۰۰ – ۹۹ و ۱۴۰۱-۱۴۰۰به ترتیب ۵.۴۱ ، ۴.۵۲ ،۴.۳۲ و ۴.۲۵ درصد می باشد که ضایعات برداشت سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰نسبت به سالهای ۹۸-۹۷ ،۹۹- ۹۸ و۱۴۰۰- ۹۹ به ترتیب ۱.۱۶ ، ۰.۲۶ و ۰.۰۷ درصد کاهش پیداکرده است .  رئیس اداره امور فن آوریهای مکانیزه کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد یک هزار و ۲۰۸ دستگاه کمباین در استان موجود است  افزود: از این تعداد ، در سال۹۶ تعداد ۱۹ دستگاه ، در سال ۹۷ تعداد  ۱۸ دستگاه ، در سال ۹۸ تعداد ۴۳ دستگاه ،  درسال ۹۹ تعداد ۲۵ دستگاه ، در سال ۱۴۰۰  تعداد ۷ دستگاه و در سال ۱۴۰۱ تعداد  ۱۸۷دستگاه جذب گردیده است که در مقایسه با سه دهه گذشته رقم بی سابقه ای می باشد. قهرمان نژاد افزود: با عنایت به اینکه متوسط ضایعات برداشت گندم در کشور ۴.۵۴ درصد می باشد استان آذربایجان شرقی  با ۴.۲۵ درصد ضایعات برداشت ، مقدار ۰.۲۹ درصد کمتر از متوسط کشوری ضایعات برداشت دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید