طرح تفضیلی شهر قزوین تصویب شد

اکتبر 23, 2023 0 Comments

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: بر اساس ماده ۵ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح تفضیلی شهر قزوین تصویب شد.

طرح تفضیلی شهر قزوین تصویب شد

به گزارش همایش های زعفران از قزوین، لیدا معروفی با اشاره به روند تصویب طرح تفضیلی شهر قزوین اظهار کرد: مفاد ماده ۵ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان بر عهده کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی قرار داده شده است. وی افزود: بر اساس تعاریف قانونی طرح تفضیلی عبارت است از طرحی که مطابق معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، وضع دقیق و تفضیلی شبکه عبور، میزان و تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌های مربوط به بهسازی و نوسازی و توسعه، حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود. معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: مطابق تکالیف قانونی فوق، طرح تفضیلی شهر قزوین در چهارچوب طرح جامع مصوب شهر قزوین تهیه و طی مصوبات کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ و ۱۴۰۰/۵/۶ و۱۴۰۱/۳/۱۰ و مفاد نامه شماره ۱۷۶۵۷۹/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تصویب شد. این مسوول گفت: طرح مذکور به کارفرمایی شهرداری‌ قزوین با شرکت مهندسین مشاور شهر و برنامه تهیه و سیر روال قانونی تصویب را طی و ابلاغ شده است. معروفی در پایان عنوان کرد: در طرح مذکور مطابق با مفاد قانون ضمن تامین سطح و سطوح سرانه کاربری های عمومی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کاربری و میزان تراکم ساختمانی، وضع دقیق شبکه عبور و مرور، ضوابط و مقرارت ساخت و ساز جهت اجرا تعیین شده است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید