ببینید | جیغ و ترس اسرائیلی‌ها در لحظات سقوط موشک‌های سپاه در ایلات

آوریل 14, 2024 0 Comments

ویدیویی از جیغ و ترس اسرائیلی ها در لحظات سقوط موشک‌های سپاه در ایلات را ببینید./مهر

ببینید | جیغ و ترس اسرائیلی‌ها در لحظات سقوط موشک‌های سپاه در ایلات

دیدگاهتان را بنویسید